KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
DOKUMENTY

Materiały z II posiedzenia Kolegium Prorektorów, UTP Bydgoszcz 7 - 9.06.2018 r.
Ochrona prawna przedmiotów własności intelektualnej w UTP - Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Dr inż. Agata Milczewska

Koszty uzyskania przychodu - Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Działalność Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii - Dr inż. Adam Mroziński

Passio Group - Proces tworzenia i transferu technologii - jak to robimy w Passio Group

Ochrona własności intelektualnej jako element innowacyjności polskiej uczelni - dr Piotr Zakrzewski, Urząd Patentowy RP

O Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy

Protokół z II posiedzenia Kolegium Prorektorów


Materiały z I posiedzenia Kolegium Prorektorów, PŚ Gliwice, 19 - 21.10.2017 r.
Dotować czy inwestować w prace R&D? - Maciej Chorowski

Realizacja polityki finansowej wewnątrz uczelni - Bogusław Łazarz

Oczekiwania przemysłu względem absolwentów i uczelni technicznych. Analiza przypadku Sumitomo SHI FW Energia Polska - Jarosław Mlonka

Współpraca Wyższych Uczelni z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (na przykładzie Politechniki Śląskiej) - Janusz Kotowicz

Protokół z Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych w dniach 19-20 października 2017 r.
Powrót