KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
O NAS

Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych zostało powołane podczas Konferencji Prorektorów, która odbyła się po raz pierwszy na Politechnice Śląskiej w dniach 19 - 21 października 2017 r.

Powołane kolegium Prorektorów będzie zajmować się głównie zagadnieniami związanymi z:
  • funkcjonowaniem uczelni w świetle nowych przepisów,
  • wprowadzeniem nowych rozwiązań ustawowych i omówienie nowego modelu zarządzania uczelnią,
  • optymalizacją systemu zarządzania uczelnią i procedur zarządczych,
  • realizacją polityki finansowej wewnątrz uczelni,
  • rolą rady społecznej szkoły (interesariuszy zewnętrznych) w procesach wsparcia uczelni i zarządzania uczelnią,
  • organizacją współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie wdrażania efektów praktycznych działalności badawczo-rozwojowej uczelni oraz promowaniem działalności uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • nowymi obszarami współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym zwróconymi na wyzwania przyszłości,
  • pozyskiwaniem środków NCBR kierowanych do jednostek naukowych przez otoczenie społeczno-gospodarcze.

Powrót