KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
CZŁONKOWIE KOLEGIUM

Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospordarczym
Politechnika Śląska
Dane kontaktowe
e-mail: rw@polsl.pl; janusz.kotowicz@polsl.pl
tel.: (032) 237 12 22
strona: www.polsl.pl
Prof. dr hab. inż. JANUSZ CIEŚLIŃSKI Prof. dr hab. inż. JANUSZ CIEŚLIŃSKI, prof. zw. PG
Prorektor ds. Organizacji
Politechnika Gdańska
Dane kontaktowe
e-mail: proreg@pg.gda.pl
tel.: (058) 347 12 67
strona: pg.edu.pl
Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW KARBOWNICZEK Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW KARBOWNICZEK
Prorektor ds. Ogólnych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dane kontaktowe
e-mail: mjn@agh.edu.pl
tel.: (012) 617 20 13
strona: www.agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW ŁAZARZ Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW ŁAZARZ
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Śląska
Dane kontaktowe
e-mail: ro@polsl.pl
tel.: (032) 237 14 45
strona: www.polsl.pl
Prof. dr hab. inż. WOJCIECH WAWRZYŃSKI Prof. dr hab. inż. WOJCIECH WAWRZYŃSKI
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Warszawska
Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.ogolne@rekt.pw.edu.pl
tel.: (022) 234 74 20
strona: www.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. JAN ŻUREK Prof. dr hab. inż. JAN ŻUREK
Prorektor ds. Współpracy z gospodarką
Politechnika Poznańska

Dane kontaktowe
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl
tel.: (061) 665 36 92
strona: www.put.poznan.pl
Prof. dr hab. n.t IWONA ADAMIEC-WÓJCIK Prof. dr hab. n.t IWONA ADAMIEC-WÓJCIK
Prorektor ds. Nauki i Finansów
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dane kontaktowe

e-mail: nauka@ath.bielsko.pl
tel.: (033) 827 93 30
strona : www.ath.bielsko.pl
Dr hab. inż. arch., prof. PK ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ Dr hab. inż. arch., prof. PK ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe

e-mail: po@pk.edu.pl
tel.: (012) 628 22 03
strona : www.pk.edu.pl
Dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI, prof. UMG Dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI, prof. UMG
Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Morski w Gdyni

Dane kontaktowe
e-mail: pror1@umg.edu.pl
tel.: (058) 558 64 27
strona: www.umg.edu.pl
Prof. dr hab. inż. STEFAN DOMEK Prof. dr hab. inż. STEFAN DOMEK
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dane kontaktowe
e-mail: pro_o@zut.edu.pl
tel.: (091) 449 48 71
strona: www.zut.edu.pl
Prof. dr hab. inż. DARIUSZ GAWIN Prof. dr hab. inż. DARIUSZ GAWIN
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni
Politechnika Łódzka

Dane kontaktowe
e-mail: vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
tel.: (042) 631 20 06
strona: www.p.lodz.pl
Dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk Dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Świętokrzyska

Dane kontaktowe
e-mail: prorektorbg@tu.kielce.pl
tel.: (041) 342 41 09
strona: www.tu.kielce.pl
Prof. dr hab. inż. WITOLD GULBIŃSKI Prof. dr hab. inż. WITOLD GULBIŃSKI
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Politechnika Koszalińska

Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.rn@tu.koszalin.pl
tel.: (094) 347 86 26
strona: www.tu.koszalin.pl
Dr hab. inż., prof. PL ANNA HALICKA Dr hab. inż., prof. PL ANNA HALICKA
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Biznesowym
Politechnika Lubelska

Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.rp@pollub.pl
tel.: (81) 538 41 04
strona: www.pollub.pl
Dr hab. inż., prof. AWL ADAM JANUSZKO Dr hab. inż., prof. AWL ADAM JANUSZKO
Prorektor ds. Nauki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe
e-mail: adam.januszko@awl.edu.pl
tel.: 261 658 181
strona: www.awl.edu.pl
Dr hab. inż. ROMAN KACZYŃSKI, prof. nzw. Dr hab. inż. ROMAN KACZYŃSKI, prof. nzw.
Prorektor ds. Rozwoju
Politechnika Białostocka

Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.rozwoj@pb.edu.pl
tel.: (085) 746 90 14
strona: www.pb.edu.pl
Prof. dr hab. inż. TADEUSZ ŁAGODA Prof. dr hab. inż. TADEUSZ ŁAGODA
Prorektor ds. Badań i Rozwoju
Politechnika Opolska

Dane kontaktowe
e-mail: prorbir@po.opole.pl
tel.: (077) 449 82 23
strona: www.po.opole.pl
Dr hab. inż. MACIEJ MROWIEC, prof. PCz Dr hab. inż. MACIEJ MROWIEC, prof. PCz
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju
Politechnika Częstochowska

Dane kontaktowe
e-mail: develop@adm.pcz.czest.pl
tel.: (034) 325 04 54
strona: www.pcz.pl
Prof. dr hab. inż. ADAM PODHORECKI Prof. dr hab. inż. ADAM PODHORECKI
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dane kontaktowe
e-mail: sekretariat.rw@utp.edu.pl
tel.: (052) 374 93 29
strona: www.utp.edu.pl
Dr hab. inż. LUCJAN ŚNIEŻEK, prof. WAT Dr hab. inż. LUCJAN ŚNIEŻEK, prof. WAT
Prorektor ds. Rozwoju
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Dane kontaktowe
e-mail: lucjansniezek@wat.edu.pl
tel.: (026) 183 99 04
strona: www.wat.edu.pl
Prof. dr hab. inż. TADEUSZ TATARA Prof. dr hab. inż. TADEUSZ TATARA
Prorektor ds. Nauki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe
e-mail: pn@pk.edu.pl
tel.: (012) 628 22 04
strona: www.pk.edu.pl

Powrót