KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KOLEGIUM:
  1. 9 - 10 listopada 2018 r. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  2. Styczeń/luty 2019 r. – Politechnika Białostocka
  3. Czerwiec 2019 r. – Politechnika Gdańska + Akademia Morska w Gdyni

II Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się druga Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Wprowadzenie do konferencji przedstawił przewodniczący kolegium prof. Janusz Kotowicz.

Następnie rozpoczęły się obrady, podczas których głos zabrali dr Piotr Zakrzewski – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP oraz dr inż. Adam Mroziński – dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii. Prelegenci skupili się na tematyce związanej z innowacyjnością, transferze technologii, patentach, wzorach użytkowych i przemysłowych. Wystąpienie dr Piotra Zakrzewskiego pt.: „Ochrona własności intelektualnej jako element innowacyjności polskiej uczelni” wywołało szeroką dyskusję wśród uczestników konferencji.

Drugiego dnia obrady prowadzone były w sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W tym dniu swoje wystąpienia mieli: dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, dr inż. Agata Milczewska oraz prof. Janusz Kotowicz.

Najważniejszym tematem drugiego dnia obrad, który wzbudził też największą dyskusję, była Ustawa 2.0. Dr Andrzej Kurkiewicz zaprezentował aktualny stan prawny ustawy, która wkrótce trafi do Sejmu RP.

Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Obrady Konferencji

Program Konferencji


Konferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych odbyła się w dniach 19 - 21 października. Podczas zorganizowanego przez Politechnikę Śląską spotkania prorektorzy dyskutowali m.in. na temat funkcjonowania uczelni w świetle nowych przepisów, a także o nowych rozwiązaniach ustawowych, a co za tym idzie nowym modelu zarządzania uczelnią. Rozmawiali również na temat realizacji polityki finansowej uczelni.

Ważnym tematem była także współpraca szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prorektorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji współpracy z przemysłem i biznesem, wdrażania efektów praktycznych działalności badawczo-rozwojowej uczelni oraz promowania działalności szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rozmawiali również na temat nowych obszarów tej współpracy, odpowiadających na wyzwania przyszłości.

"Pierwsze ogólnopolskie spotkanie prorektorów" - artykuł z "Biuletynu Politechniki Śląskiej"

Wypowiedź ministra

Powrót