KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
KONTAKT

Przewodniczący Kolegium Prorektorów
ds. Ogólnych, Rozwoju i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
publicznych wyższych szkół technicznych
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Adres:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Sekretariat:
mgr Dominika Kaczmarzik
tel. +48 32 237 12 22
tel. + 48 32 237 12 33
e-mail: RWS@polsl.pl

Wersja strony na urządzenia mobilne

Powrót