KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
GALERIA

Zdjęcia z III posiedzenia Kolegium Prorektorów, Kraków 8-10.11.2018 r.

Zdjęcia z II posiedzenia Kolegium Prorektorów, Bydgoszcz 7-9.06.2018 r.

Zdjęcia z I posiedzenia Kolegium Prorektorów, P¦ Gliwice, 19-21.10.2017 r.

Powrót