KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
GALERIA

Zdjęcia z II posiedzenia Kolegium Prorektorów, Bydgoszcz 7-9.06.2018 r.

Powrót