KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
GALERIA

Zdjęcia z I posiedzenia Kolegium Prorektorów, P¦ Gliwice, 19-21.10.2017 r.

Powrót